NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets GW22638

GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets, GW22638: Kitchen & Dining. GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets, GW22638: Kitchen & Dining. This air fryer lets you cook your favorite foods with little to no oil. Thanks to rapid air technology there is no need to add oil to prepare fried foods. This technique uses the hot air circulating within to make healthier versions of your favorite fried foods. 。 Comes with presets to make cooking easier. There are a total of 8 presets featuring: warm, fries/chips, chicken, steak, shrimp, pork, cake, and fish. Just press one and you're done. 。 The digital screen allows you to set temperature from 170F to 400F and cook from 1-30 minutes. This option is perfect for those who tend to cook their own recipes or from recipes found online. 。 Indicator lets you know when cooking time has been reached. The timer will beep 5 times to let you know when your food is ready. The air fryer fan will stop after approx. 20 seconds. 。 Includes recipe book. This recipe book is filled with 50 recipes specifically made for GoWISE USA Air Fryers. Choose from a variety of meals to make for breakfast, lunch, dinner, or dessert. 。

GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets GW22638
GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets GW22638
GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets GW22638
GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets GW22638
GoWISE USA 3.7-Quart Programmable Air Fryer with 8 Cook Presets GW22638