NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11

CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11': Toys & Games. CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11": Toys & Games. Total assembled measurement is 11.02"W x 11.02"H x 1.89"D (280mm x 280mm x 48mm) 。 Pull measurement is 1.69"W x 2.6"H x 0.08"D (43mm x 66mm x 2mm) 。 Boring distance (distance between attachment points) measures 2.24" (57mm) 。 Total length of the key measures 6.8" (173mm). Post section of the key measures 6.3" (159mm). Post diameter measures 0.2" (5mm) 。 Includes a set of 2.5" (63mm) soft joining pins, 2.5" (64mm) hard joining pins and 0.6" (15mm) nails 。 This brass faceplate is commonly used for the front of a large scale cabinet or a low but sturdy sideboard. It's got a thick, three dimensional quality to it and is known as a ''fat'' faceplate in Chinese. It is commonly used for big, red cabinets seen in Chinese furniture stores called ''wedding cabinets.'' 。 。 。

CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11
CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11
CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11
CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11
CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11
CBH Fat Brass Cabinet Face Plate Backplate Hardware Set 11