NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Fun Express Easter Bunny Bean Bag Toss Game Wooden Game Board and 5 Bean Bags Easter Party Games

Fun Express Easter Bunny Bean Bag Toss Game (Wooden Game Board and 5 Bean Bags) Easter Party Games: Sports & Outdoors. Buy Fun Express Easter Bunny Bean Bag Toss Game (Wooden Game Board and 5 Bean Bags) Easter Party Games: Bean Bag Game Sets - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. This wooden Easter Bean Bag Toss Game is great fun for an Easter or birthday party activity. 。 Stand up this wooden board and then award a prize to whomever can get all 5 assorted bean bags into the netted holes. 。 Wooden game board. Includes 5 bean bags. 。 Safe and enjoyable for all ages, 。 Size: 16" x 20 1/2" 。 Step right up and win a prize. This 16" x 20 1/2" wooden Easter Bean Bag Toss Game is great fun for an Easter or birthday party activity. Stand up this wooden board and then award a prize to whomever can get all 5 assorted bean bags into the netted holes. Safe and enjoyable for all ages, kids will jump at the chance to play again and again. 。 。 。

Fun Express Easter Bunny Bean Bag Toss Game Wooden Game Board and 5 Bean Bags Easter Party Games
Fun Express Easter Bunny Bean Bag Toss Game Wooden Game Board and 5 Bean Bags Easter Party Games