NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Alpha VNB1571BUOL Open Louver Blue 14 x 71 2 Pack

Alpha VNB1571BUOL Open Louver, 2 Pack, 14' x 71', Blue: Home Improvement. Buy Alpha VNB1571BUOL Open Louver, 2 Pack, 14" x 71", Blue: Louver Shutters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Pair of vinyl shutters including color matched hardware, easy to install 。 14 different colors and heights available 。 U.V. stability, durability and color-through process resists fading, rotting, cracking and peeling 。 From curb appeal to backyard views, the Alpha Shutter completes the picture, beautifully 。 Replacing outdated or faded shutters with a new style or color can instantly enrich the appearance of your home 。 Pair of vinyl shutters including color matched hardware, easy to install 。 14 different colors and heights available 。

Alpha VNB1571BUOL Open Louver Blue 14 x 71 2 Pack
Alpha VNB1571BUOL Open Louver Blue 14 x 71 2 Pack
Alpha VNB1571BUOL Open Louver Blue 14 x 71 2 Pack
Alpha VNB1571BUOL Open Louver Blue 14 x 71 2 Pack