NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Reflective Nonslip Running Headbands for Safety Workouts Outdoors

High Reflective Headband for Running Women Nonslip Moisture Wicking Sweat Free Headwear: Handmade. The Best High Quality High Performance Nonslip Headbands featured in Running Journal and Runners World Online Magazines. 。 Made Of High Quality Nylon/Spandex with Our Signature moisture wicking material underneath that is durable and breathable to help absorb loads of sweat. 。 Perfect for Running, Ultra-Marathons, Yoga, Cycling under your helmet and all High or Low impact Sports 。 Desgined with you in mind, custom fit so no headaches or slipping off because they are fitted to each individual head size. 。 Best Care for your headbands is to Hand Wash and Line Dry 。 。 。

Reflective Nonslip Running Headbands for Safety Workouts Outdoors
Reflective Nonslip Running Headbands for Safety Workouts Outdoors