NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

0 to 60 amps ADPTraining Automotive PWM Controller Tester-Driver-Pulser

ADPTraining Automotive PWM Controller Pulse Width Modulation Tester Driver: Automotive. Buy ADPTraining Automotive PWM Controller Pulse Width Modulation Tester Driver: Motor Speed Controllers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. PWM Bi-Directional Controller has two outputs, a low current-variable-voltage and a high-current output. The High-Current output is a 60 Amp 12 volt full PWM Duty Cycle. It is able to control any high current LOAD. 。 Test the following: Cooling Fan motors, Air Conditioner Blower motors, Any and all solenoids, EVAP-Purge, Transmission Pressure Control valve-solenoids, Variable Speed Fuel Pumps, Idle Control valves, 。 A/C Condenser Fans, New Freon Compressor Swash-Plate solenoids, Any LOAD up to 60 Amps of current, 60 Amp output is short protected for 5 to 8 seconds, Yellow SHORT light indicator (goes OFF when there is a complete short) 。 Complete variable voltage output (0 to 8 volts regulated with variable frequency and duty cycle), Variable frequency from 200Hz to 10KHz, Variable voltage output from 0 to 8 volts. Variable Duty-Cycle from 5% to 95% (rock solid), 。 Ability to control any internal module DRIVER transistor, Low current control output is completely short protected, Want FULL BI-DIRECTIONAL CONTROL? The PWM Bi-Directional Controller is the answer. 。 The PWM Bi-Directional Controller has two outputs, a low current-variable-voltage and a high-current output. The High-Current output is a 0 Amp out 12 volt full PWM Duty Cycle controlled out. It is able to control any high current low resistance LOAD. Here are components that can be directly controlled by it: Cooling Fan motors Air Conditioner Blower motors Any and all solenoids EVAP-Purge Transmission Pressure Control valve-solenoids Variable Speed Fuel Pumps Idle Control valves A/C Condenser Fans New Freon Compressor Swash-Plate solenoids Any LOAD up to 0 Amps of current 0 Amp output is short protected for 5 to 8 seconds Yellow SHORT light indicator (goes OFF when there is a complete short Unit also has a LOW-CURRENT VARIABLE VOLTAGE OUTPUT, so it can control other modules. 。 Control modules with internal DRIVERS in them, like the transistor inside the controller itself that normally the ECM provides a control signal to it. The PWM Bi-Directional Controller provides a fully variable output voltage signal that is also PWM Duty Cycle controlled. The unit can be matched to whatever the ECM or control signal needs to be. Simply connect the PWM Bi-Directional Controller to the controlled module and start at the volt mark and go up from there. Most modules are controlled at about 5 volts. The PWM Bi-Directional Controller has a 0 to 8 volt range. 。 Control the following: Complete variable voltage output (0 to 8 volts regulated with variable frequency and duty cycle) Variable frequency from 200Hz to 10KHz Variable voltage output from 0 to 8 volts Variable Duty-Cycle from 0% to 100% (rock solid) Ability to control any internal module DRIVER transistor Low current control output is completely short protected NOTE: This unit is not meant to test ignition coils or electronic throttles. 。 。 。 。

0 to 60 amps ADPTraining Automotive PWM Controller Tester-Driver-Pulser
0 to 60 amps ADPTraining Automotive PWM Controller Tester-Driver-Pulser
0 to 60 amps ADPTraining Automotive PWM Controller Tester-Driver-Pulser
0 to 60 amps ADPTraining Automotive PWM Controller Tester-Driver-Pulser