NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Home Gym Fitness,Body Trainer Stepper Cardio Workout Training,Compact Elliptical Air Glider Machine Fiudx Folding Air Walk Trainer Elliptical Machine Glider w/LCD Monitor

: Fiudx Folding Air Walk Trainer Elliptical Machine Glider w/LCD Monitor, Home Gym Fitness, Body Trainer Stepper Cardio Workout Training, Compact Elliptical Air Glider Machine : Sports & Outdoors. : Fiudx Folding Air Walk Trainer Elliptical Machine Glider w/LCD Monitor, Home Gym Fitness, Body Trainer Stepper Cardio Workout Training, Compact Elliptical Air Glider Machine : Sports & Outdoors. steel 。 USA STOCK,high-end customization, gym quality, worth having 。 ★NON-SLIP FOOT PLATES: Textured, oversize pedals accommodate all body types and sizes and help securely grip your footwear during workouts. 。 ★360 DEGREE LEG WORKOUT: The 360-degree multi-directional motion allows movement back and forth, side to side, as well as a circular range of motion. The 36-inch stride range allows you to work all leg muscles as well as your inner and outer thighs. The striding motion delivers to the midsection also working your abdominal muscles while gliding. You can enjoy a slow walk or work up to a full run. 。 ★ADVANCED LCD DISPLAY: The large digital LCD screen monitors all functions; RPM, Distance, Time, Speed and Calories burned. Scan mode will automatically cycle thru each of these functions. 。 ★SPACE SAVER: The Glider easily folds in half for storage making it an ideal choice for small limited spaces and is easily stored in a closet. 。 ★Glider is great for all fitness levels and ages providing an effective, full-body, low-impact aerobic workout while being easy on knees, ankles, and joints. 。 。➤➤Multi Directional Elliptical Air Glider Fitness Exercise Machine 。➤➤DUAL ACTION ARM WORKOUT: Dual action arms provide an excellent upper body workout.  。➤➤You can enjoy a slow walk or work up to a full run. The 360-degree multi-directional motion allows movement back and forth, side to side, as well as a circular range of motion. 。➤➤A 36-inch stride range allows you to work all leg muscles as well as your inner and outer thighs. The striding motion delivers to the midsection also working your abdominal muscles while gliding. 。➤➤Dual action arms provide an upper body workout as well. 。➤➤Textured, oversize pedals accommodate all body types and sizes and help securely grip your footwear during workouts. 。➤➤Material: ABS plastic, steel pipe, etc. 。➤➤Maximum load: 120kgs/264.5 lb 。➤➤Packing size: 1050 * 450 * 215 mm/41.3 x 17.7 x 8.5 in 。➤➤Include: 。➤➤1x Compact Elliptical Air Glider Machine 。➤➤1x English manual 。➤➤1x English meter (excluding battery) 。 。 。

Home Gym Fitness,Body Trainer Stepper Cardio Workout Training,Compact Elliptical Air Glider Machine Fiudx Folding Air Walk Trainer Elliptical Machine Glider w//LCD Monitor
Home Gym Fitness,Body Trainer Stepper Cardio Workout Training,Compact Elliptical Air Glider Machine Fiudx Folding Air Walk Trainer Elliptical Machine Glider w//LCD Monitor
Home Gym Fitness,Body Trainer Stepper Cardio Workout Training,Compact Elliptical Air Glider Machine Fiudx Folding Air Walk Trainer Elliptical Machine Glider w//LCD Monitor