NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Type A #10-12 Thread Size Phillips Drive Pan Head Zinc Plated 1-1/2 Length Pack of 100 Steel Sheet Metal Screw

Steel Sheet Metal Screw, Zinc Plated, Pan Head, Phillips Drive, Type A, #10-12 Thread Size, 1-1/2' Length (Pack of 100): Industrial & Scientific. Steel Sheet Metal Screw, Zinc Plated, Pan Head, Phillips Drive, Type A, #10-12 Thread Size, 1-1/2" Length (Pack of 100): Industrial & Scientific. The zinc plated steel screw with pan head and Phillips drive has a Type A point for forming threads in thin metals between 0.0" and 0.00" thick and resin impregnated plywood. The Type A point has a conical tip and spaced threads. Steel is often used in applications where strength is the primary consideration. The zinc plating offers corrosion resistance and has a reflective appearance. The pan head has a flat top and short vertical sides with a rounded top edge. The Phillips drive has an x-shaped slot that accepts a Phillips driver and is designed to allow the driver to slip out of the head to help prevent over-tightening and damage to the thread or fastener.。Sheet metal screws, a type of self-tapping screw, have threads down the entire length of the shank for tapping and fastening thin material. The point style determines the type of material the screw can be used on, such as metal, wood, or plastic. These screws commonly have a sharp point that helps penetrate the material.。 。 。 。

Type A #10-12 Thread Size Phillips Drive Pan Head Zinc Plated 1-1//2 Length Pack of 100 Steel Sheet Metal Screw