NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Gray, Queen SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant Hypoallergenic,Easy Fit

SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant, Hypoallergenic,Easy Fit (Gray, Queen): Home & Kitchen. SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant, Hypoallergenic,Easy Fit (Gray, Queen): Home & Kitchen. Queen size: 80”x 60”x 16”Fully elasticized fitted sheet is designed for mattress from 8 inches deep, up to 15 inches deep. 。 Made from 100% polyester microfiber, the fitted sheet offers the best of both insulating warmth and comfortable breathability.The material is processed to make it resistant to shrinkage after washing and fading, which adds to the longevity of the sheet by keeping it in great condition. Give a smooth, finished look to your bed and experience a blissful night's sleep with this sheet in possession. 。 A magic 4-way high stretch technology helps keep our iron free sheets in place without slipping, sliding, or bunching up even if you move. 。 The silky-soft fitted sheet makes a nice choice for any room in your house. (bedroom, guest room, kids room, RV, vacation home,etc.)- leaving you and your family rested and ready for a new day. 。 This luxury fitted sheet is machine washable in cold water and dry quickly on tumble. More durable than cotton sheet. 。

Gray, Queen SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant Hypoallergenic,Easy Fit
Gray, Queen SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant Hypoallergenic,Easy Fit
Gray, Queen SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant Hypoallergenic,Easy Fit
Gray, Queen SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant Hypoallergenic,Easy Fit
Gray, Queen SVOHZAV Fitted Bottom Sheet,16-Inch Deep Pocket,Premium 1800 Ultra-Soft Wrinkle Resistant Microfiber,Stain Resistant Hypoallergenic,Easy Fit