NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Indie Boards & Cards Delve Board Games

Indie Boards & Cards Delve Board Games: Toys & Games. Indie Boards & Cards Delve Board Games: Toys & Games. Delve is a dungeon building adventure that combines tile laying, dice-driven combat, and an immersive narrative experience in a charming fantasy setting 。 Delvers place dungeon tiles, explore the dangers Lurking around every corner, and search for loot 。 Each dungeon-exploring adventure will offer a one-of-a-kind experience! 。 Brave rs from across the realm have journey to seek their fortune within the Dungeons of skull cavern. Gold, treasures, and perilous encounters await behind every door! grab your gear, sharpen your swords, and watch out for those kobolds! in , players guide their band of adventurers through the Dungeons of skull cavern. Each turn place a dungeon tile and an adventurer, exploring the dangers below and searching for loot. When a room or corridor is completed, rs must fight for their share of the gold and treasure. But if a player manages to complete a room alone, they must overcome dangerous encounters before collecting their riches. Delve combines tile-laying and an immersive narrative experience in a new and exciting way. 。 。 。

Indie Boards /& Cards Delve Board Games
Indie Boards /& Cards Delve Board Games
Indie Boards /& Cards Delve Board Games
Indie Boards /& Cards Delve Board Games