NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Natural Hand Woven Seagrass Hay Hut Foldable Toy Hut for Play and Sleep Guinea Pigs Small Animals Hideaway Hut Toy for Bunny Chinchilla DGSL Grass House for Rabbit

: DGSL Grass House for Rabbit - Natural Hand Woven Seagrass Hay Hut Foldable Toy Hut for Play and Sleep, Hideaway Hut Toy for Bunny, Guinea Pigs, Chinchilla, Small Animals (2 Pack) : Pet Supplies. 【Rabbit House Size】11.8"(L)*7.8"(W)*9"(H). The weave grass bed can be easily placed in most small animal cages, can be moved at will. Suitable for small guinea pig, rabbit, chinchilla, squirrel, and other small animals. Please note that this is not suitable for large rabbits, but fit for newborn bunny! 。 【100% Natural Seagrass】Hand-woven hay hut, safe and edible. This additive-free natural seagrass hut contains plenty of fibre, is great for wearing down teeth and preventing dental disease. 。 【Foldable Hay House】This multipurpose folding woven grass house is a comfortable nest. And you can fold and disassemble each plate, convenient to carry and store. When you fold it, you may use it as their mat as well. 。 【Multipurpose Use】Apart from using it as a house and a mat, you can use it for a Treasure Hunt game for your pet. Just hide small treats in-between so that your pet spends time in exploring and foraging. The rabbit hideaway toy can provide more interest for your pet and you can use it as a pet activity center. 。 【Satisfy Natural Instinct】The grass house rich your pet playtime while satisfying your pet's natural instinct to burrow, explore and nest. It is a fantastic square nesting product for small animals who would love to chew, rest or nest in. 。

Natural Hand Woven Seagrass Hay Hut Foldable Toy Hut for Play and Sleep Guinea Pigs Small Animals Hideaway Hut Toy for Bunny Chinchilla DGSL Grass House for Rabbit
Natural Hand Woven Seagrass Hay Hut Foldable Toy Hut for Play and Sleep Guinea Pigs Small Animals Hideaway Hut Toy for Bunny Chinchilla DGSL Grass House for Rabbit
Natural Hand Woven Seagrass Hay Hut Foldable Toy Hut for Play and Sleep Guinea Pigs Small Animals Hideaway Hut Toy for Bunny Chinchilla DGSL Grass House for Rabbit