NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

SHD23010 TEKTON 1/2 Inch Drive x 3/8 Inch Deep 6-Point Socket

TEKTON 1/2 Inch Drive x 3/8 Inch Deep 6-Point Socket | SHD23010 - -. 6-point socket opening provides an ideal, exact fit for hex-shaped fastener heads 。 Socket geometry is designed to apply force to flat sides of fasteners and not the corners, preventing round-off 。 Deep-length sockets reach into wells and accommodate the excess threads of longer shafts 。 Extra-large die-stamped size markings are easy to read and can’t wear off 。 Polished, chrome-plated finish easily wipes clean and is highly resistant to corrosion 。 Size:3/8 Inch  |  Style:Inch 。 6-point sockets are ideal for working with hex-shaped fasteners. They're designed to grip the sides and not the corners of the fastener heads, which prevents round-off. Their extended length allows the deep socket to fit over long fasteners and reach into recessed areas. The large, die-stamped markings are permanently impressed into the material and optimized for readability. 。 。 。

SHD23010 TEKTON 1//2 Inch Drive x 3//8 Inch Deep 6-Point Socket
SHD23010 TEKTON 1//2 Inch Drive x 3//8 Inch Deep 6-Point Socket
SHD23010 TEKTON 1//2 Inch Drive x 3//8 Inch Deep 6-Point Socket
SHD23010 TEKTON 1//2 Inch Drive x 3//8 Inch Deep 6-Point Socket