NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

100 Count Natural Brown Melitta Number 4 Coffee Filters

Melitta Number 4 Coffee Filters, Natural Brown, 100 Count: Health & Personal Care. Buy Melitta Number 4 Coffee Filters, Natural Brown, 100 Count on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders. CONE COFFEE FILTERS These premium cone filters fit 8-12 cup cone-style coffee makers. Theyre made of all-natural brown paper and designed with a second safety crimp for strength and durability. 。 ADVANCED DESIGN Our cone filters feature Microfine Flavor Enhancing perforations that allow the full coffee flavor to filter through and a double crimped filter design to help protect against bursting. 。 QUALITY FILTERS Our cone, basket, and tea filters are all designed to brew rich, flavorful coffee. They are all compostable and made of high quality paper that wont tear for mess-free brewing. 。 ULTIMATE COFFEE EXPERIENCE We invented coffee filters in 1908 and we bring over a century of experience and care to our gourmet coffees, filters, coffee pods, coffee makers, pour-overs and carafes. 。 PERFECT BREWING Our filters are designed to provide the perfect coffee brewing experience with a complete selection of cone filters, basket filters, single cup Keurig-style filters and tea filters. 。 4 Coffee filters offer a Double-Crimped filter design that is not to burst. These Coffee filters were created to fit 8-Cup to 12-Cup cone coffeemakers. The microfiber flavor-enhancing perforations of these Natural Brown Coffee filters, allow the full coffee flavor to filter through for a rich, flavorful cup. 4 Coffee filters are made with a thicker paper than traditional filters and are 100 percent chlorine free. 。 。 。

100 Count Natural Brown Melitta Number 4 Coffee Filters
100 Count Natural Brown Melitta Number 4 Coffee Filters
100 Count Natural Brown Melitta Number 4 Coffee Filters