NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Campus Images NCAA Generic Unisex Academic Photo Frame2018 Academic Espresso Photo Frame & Gold Matting with Tassel Opening 5 x 7 Inches Photo Opening Black One Size

: Campus Images NCAA Generic Unisex Academic Photo Frame2018 Academic Espresso Photo Frame & Gold Matting with Tassel Opening 5 x 7 Inches Photo Opening Black One Size : Sports & Outdoors. : Campus Images NCAA Generic Unisex Academic Photo Frame2018 Academic Espresso Photo Frame & Gold Matting with Tassel Opening 5 x 7 Inches Photo Opening Black One Size : Sports & Outdoors. Instructions for easily inserting your photo and tassel along with effortlessly hanging your frame are included to eliminate any delay in displaying a milestone achievement 。 Handcrafted in the USA 。 Premium clear standard glass, Blocks up to 45% of UV light, allows over 90% of light transmission and less than 8% light reflection 。 The matboard and mountboard are acid and lignin-free, and are PH neutral to help preserve and protect your document 。 Celebrate your graduate's hard work with our Academic frames. Our products feature a premium quality, contemporary hardwood espresso frame with Black & gold mats. Each frame includes openings for your commemorative tassel and a 5x7 portrait. The matboard is acid- and lignin-free as well as pH neutral to help preserve and protect your cherished belongings. Instructions for easily inserting your photo and tassel along with effortlessly hanging your frame are included to eliminate any delay in displaying a milestone achievement.。 。

Campus Images NCAA Generic Unisex Academic Photo Frame2018 Academic Espresso Photo Frame /& Gold Matting with Tassel Opening 5 x 7 Inches Photo Opening Black One Size