NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones

OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones, Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments: Home & Kitchen. Buy OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones, Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments: Incense Holders - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ➤ Material: Ceramic. Exquisite Workmanship, Handmade crafts & Unique design, Beautiful Home Decor & Exquisite Gifts. 。 ➤ Novelty: Need to use backflow incense cone, burning incense cone placed in the incense holders hole, When burning, the smoke falls like a waterfall, and the cone emits thick smoke that looks like water, creating a mesmerizing and relaxing fountain effect. 。 ➤ Usage: can be used in living room, bedroom, study, office, meditation room, yoga room, hotel, library, etc., when the guests visit, can create a comfortable atmosphere, purify the air, reduce mental depression, eliminate fatigue. 。 ➤ How to Use: A backflow incense burner is required, Choose a flat, windless place, Lit up the top of the backflow cone, burn it fully in case you have to lit it again Place it on the incense burner, and wait a few minutes, the smog will slowly stream down, a dreamlike waterfall shows. 。 ➤ Package include: 1 Incense Burner & 10 backflow incense cone. 。

Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones
Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones
Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones
Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones
Waterfall Incense Holders Home Decor Gift Decorations Statue Ornaments OWMMIZ Fly Dragon Backflow Incense Burner with 10 PCS Backflow Incense Cones