NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Eldon James RL4-1HDPE High Density Polyethylene Reduction Elbow Pack of 10 1/4 x 1/16 Hose Barb

Eldon James RL4-1HDPE High Density Polyethylene Reduction Elbow, 1/4' x 1/16' Hose Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific. Eldon James RL4-1HDPE High Density Polyethylene Reduction Elbow, 1/4" x 1/16" Hose Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific. HDPE complies with FDA 21 CFR 177.1520 when used unmodified for the manufacture of food contact articles. HDPE has various applications for use in medical products and devices. It has excellent resistance to chemicals, but exhibits lower thermal resistance than other materials. It is a softer material than nylon or polypropylene and much softer than Kynar. 。 。 。

Eldon James RL4-1HDPE High Density Polyethylene Reduction Elbow Pack of 10 1//4 x 1//16 Hose Barb