NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Perfect Soldering Iron Kit for any Hobby Enthusiast 60W Soldering Iron with Ceramic Heater 5-in-1

60W Soldering Iron with Ceramic Heater, Perfect Soldering Iron Kit for any Hobby Enthusiast(5-in-1): Home Improvement. LDK 60 Watt Precision Tip Soldering Iron 。 Features robust stress relief and replaceable tip 。 Quickly heats to working temperature 。 Includes 10g tube of rosin core 60/40 tin lead solder 。 100% MANUFACTURER MONEY BACK GUARANTEE - LDK Guarantees All of It's Products and Tools for Life! 。 Specification:。 Work voltage: V 。 Power: 60W 。 。 Package Include: 。 1 x Soldering Iron (60W V) 。 1 x Solder Wire (60%Sn, %Pb, 2.0% Flux, 1mm Dia., 10g) 。 1 x Soldering Iron Stand。 1 x Rosin。 1 x Cleaning Sponge。 。 How to solder: 。 1. Prepare solder and soldering iron; Specially, it's necessary to keep the tip clean, which should be coated with solder. 。 2. Use the soldering iron to heat the weldment, such as PCB leads and pads, and keep the weldment heated evenly. 。 3. When the temperature is high enough, put the solder wire close to the joint, the solder will melt and flow freely. 。 . Please remove the solder wire when the tin is enough. 。 5. Take away the soldering iron in a direction approximately 5°and power off. 。 6. Don't pull the soldering iron tip outward and use it in that way, which will shorten the heating element life. 。 。 Notes: For best performance and product life, clean and "tin" the iron's tip before and after use, and wipe clean with a damp rag after use, only after the tip has cooled. 。 CAUTIONS: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN, as the tip of the soldering iron become very hot when plugged in. Rest a hot iron that is not in use on the included safety stand to avoid risk of fire. 。 。 。

Perfect Soldering Iron Kit for any Hobby Enthusiast 60W Soldering Iron with Ceramic Heater 5-in-1
Perfect Soldering Iron Kit for any Hobby Enthusiast 60W Soldering Iron with Ceramic Heater 5-in-1
Perfect Soldering Iron Kit for any Hobby Enthusiast 60W Soldering Iron with Ceramic Heater 5-in-1