NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children Glittery Kids Music Box with Ring Holder

Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children - Glittery Kids Music Box with Ring Holder: Toys & Games. Buy Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children - Glittery Kids Music Box with Ring Holder: Jewelry Boxes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ADORABLE MUSICAL JEWELRY BOX FOR KIDS: This enchanted fairy tale themed musical jewelry box for girls and boys makes a wonderful gift. It provides the perfect place to keep precious jewels and trinkets. DIMENSIONS: 17.8cm x 11.4cm x 9.7cm. 。 FEATURES BEAUTIFUL FAIRY TALE ILLUSTRATIONS AND GLITTER AND JEWEL DECORATIONS. The outside of this gorgeous music box for girls and boys is illustrated with a an adorable selection of fairies and their magical creature friends. 。 PLAYS BLUE DANUBE: Wind up the key on the back of this beautiful fairy jewelry box, open the lid and it plays the pretty tune Blue Danube. 。 INSIDE IS AN ADORABLE TWIRLING FAIRY: The interior of the kids jewellery box is lined with soft plush to keep precious jewels safe and there is also an adorable twirling fairy and a heart shaped mirror. 。 INCLUDES A VARIETY OF JEWELRY COMPARTMENTS: There are lots of compartments inside for rings, necklaces, bracelets, earrings, charms and more. There is also a 'secret drawer' below the main compartment for extra special kids jewelry. DIMENSIONS: 17.8cm x 11.4cm x 9.7cm. 。 Enchanted Fairy Musical Jewelry Box。This beautiful enchanted fairy musical jewelry box is the perfect place for kids to keep all their favourite jewelry and trinkets safe. Decorated with illustrations of adorable fairies and magical creatures and finished with sparkly glitter and jewels it is truly a dream come true.。 What makes me special? ADORABLE MUSICAL JEWELRY BOX FOR KIDS: This enchanted fairy tale themed musical jewelry box for girls and boys makes a wonderful gift. It provides the perfect place to keep precious jewels and trinkets. DIMENSIONS: 17.8cm x 11.4cm x 9.7cm.。 FEATURES BEAUTIFUL FAIRY TALE ILLUSTRATIONS AND GLITTER AND JEWEL DECORATIONS. The outside of this gorgeous music box for girls and boys is illustrated with a an adorable selection of fairies and their magical creature friends.。 PLAYS BLUE DANUBE: Wind up the key on the back of this beautiful fairy jewelry box, open the lid and it plays the pretty tune Blue Danube.。 INSIDE IS AN ADORABLE TWIRLING FAIRY: The interior of the kids jewelry box is lined with soft plush to keep precious jewels safe and there is also an adorable twirling fairy and an oval shaped mirror.。 INCLUDES A VARIETY OF JEWELRY COMPARTMENTS: There are lots of compartments inside for rings, necklaces, bracelets, earrings, charms and more. There is also a 'secret drawer' below the main compartment for extra special kids jewelry.。 This gorgeous musical box makes a lovely addition to child's bedroom. It is the perfect space to keep jewelry neat and tidy and it has plenty of different compartments to keep rings, charms, necklaces and bracelets safe separately. 。 The adorable fairy and magical creature illustrations and the sweet spinning fairy inside make this lovely musical jewellery chest the perfect gift for children who have big imaginations. 。 。 。

Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children Glittery Kids Music Box with Ring Holder
Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children Glittery Kids Music Box with Ring Holder
Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children Glittery Kids Music Box with Ring Holder
Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children Glittery Kids Music Box with Ring Holder
Lucy Locket Enchanted Fairy Musical Jewelry Box for Children Glittery Kids Music Box with Ring Holder