NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens

Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens: Home & Kitchen. Buy Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens: Throws - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. DESIGN PHILOSOPHY: Flannel bed blanket brings you more breathable and lightweight feeling than regular cotton blanket throw to keep your body warm.Double-side design offers you different senses of softness to improve your sleep. 。 FABULOUS COLOR:The surface color of the flannel blanket is simple and elegant,fabulous color light up this flannel blanket with an elegant. This blanket is the perfect gift for kids, teens, college students. 。 CLASSY DECOR : Add extra texture to your decor and turns your room into an inviting space with this simple yet classy elegant design; drape it over a chair, couch or bed to add an exotic stylish touch to your living room or bed room. 。 USE FOR ALL-SEASONS: Flannel Blanket brings extra warmth and comfort for an afternoon nap in bed or couch, perfect for indoor and outdoor use to provide constant warmth in chilly weather. 。 THREE CHOICES:There are three sizes, 50"X40"for Kids, 60"X50"for Teens, 80"X60"for Adult.The picture is a large size display effect! 。 ♥ The surface color of the flannel blanket is simple and elegant, the plush is relatively fine, very dense, the fabric is thick, and the warmth is good.♥ Gift for Your Family or Friends. This blanket is the perfect gift for kids, teens, college students. ♥ Blanket offers a natural way to help calm your body for a restful night of sleep; great calming sensory blanket for adults and children to help decompress and provide comfort.♥ The fabulous color revives this flannel blanket with an elegant and superior appearance to complement your room. Light enough for warm climates and warm enough for cold, the ultra-soft blanket is the perfect way to keep cozy all year long.。 。

Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens
Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens
Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens
Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens
Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens
Darkt Darling in The FRANXX Luxury Throw Blanket Flannel Air Conditioning Blankets for Bed Sofa Home Decor Office Travel Gifts 60x50 Inch for Teens