NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Fox Head Door Knocker Animal Classic Indie Look for Bathroom/Front Doors

Fox Head Door Knocker Animal Classic Indie Look for Bathroom/Front Doors - -. MOUNTING SCREWS NOT INCLUDED! 。 IRON FOX HEAD DOOR KNOCKER! 。 THESE MEASURE JUST OVER 6 1/2" LONG AND 2" WIDE! 。 USE FOR DOOR KNOCKERS, BATHROOMS, WALL DECOR, ETC.! 。 FANTASTIC VALUE! 。 MOUNTING SCREWS NOT INCLUDED!。 FOR SALE IS A IRON FOX HEAD DOOR KNOCKER! 。 GREAT FOR BATHROOM DOORS, BEDROOMS, OFFICES, OR WALL DECOR!。 THESE MEASURE JUST OVER /2" LONG AND 2" WIDE! 。 DARK IRON FINISH FOR A TRULY UNIQUE LOOK!。 。 。 。

Fox Head Door Knocker Animal Classic Indie Look for Bathroom//Front Doors
Fox Head Door Knocker Animal Classic Indie Look for Bathroom//Front Doors