NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

PSE Radial X Weave STL Hunter Raw Shafts

PSE Radial X Weave STL Hunter Raw Shafts, Black, 400: Sports & Outdoors. PSE Radial X Weave STL Hunter Raw Shafts, Black, 400: Sports & Outdoors. Features Quiet Coat for increased penetration, quiet draw and easy removal 。 Straightness tolerance of +-.006 Inch 。 Nocks and inserts included 。 Constructed using X Weave technology for a faster, straighter arrow. Features Quiet Coat for increased penetration, quieter draw and easier removal from targets. Straightness tolerance: +-.00", Weight Tolerance: +-5 gr. Available in sizes 100 (.520 spine, . GPI,) 200 (.424 spine, 7.5 GPI,) 300 (.359 spine, 8. GPI,) and 400 (.337 spine, 9.2 GPI.) Nocks and inserts included. All sizes use 5/1" field point. 。 。 。

PSE Radial X Weave STL Hunter Raw Shafts