NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

G GOOD GAIN Garden Soil Dig Tools,Garden Dig Knife,Weeding & Digging Knife,Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle.Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter.Garden Dig Tools. Beech

: G GOOD GAIN Garden Soil Dig Tools, Garden Dig Knife, Weeding & Digging Knife, Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle.Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter.Garden Dig Tools.(Beech) : Garden & Outdoor. : G GOOD GAIN Garden Soil Dig Tools, Garden Dig Knife, Weeding & Digging Knife, Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle.Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter.Garden Dig Tools.(Beech) : Garden & Outdoor. ▲ RELIABLE MATERIAL the garden knife is not easy to rust and break, it's made of high quality stainless steel.The quality leather sheath protect you not to hurt yourself when you carrier it and makes the knife more durable to serve you for long time 。 ▲QUALITY LEATHER SHEATH A with a beautiful protective sheath. We packaged this beautiful and robust garden dig knife with a beautiful protective REAL leather sheath. 。 ▲ MULTI-USE: It is perfect for tasks such as weeding, transferring bulbs, digging the perfect hole, and cutting branches. These knives aren’t only for gardeners! It is also a great knife for hunting, camping. 。 ▲ Features: Digging:Concave blade;Slicing: beveled sharp edge ; Cutting:serrated opposite edge; Inch markers engraved on the blade:ensure you can plant at precisely the correct depth, measure rope and more. 。 ▲GREAT GIFT: Included REAL tough leather sheath with a snap-loop for securing to your belt.this a nice gift item for gardeners,camp and outdoor life lovers. 。 G Garden Soil Dig Tools, Garden Dig Knife, Weeding & Digging Knife, Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle. Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter. 。COLOR: Natural Beech Color。SIZE: 。Length 12.3inch / 31.2cm。W: 1.7 inch / 4cm。Handle Length: 5.1inch / 13cm。 Handle Thickness: 0.7 inch / 1.8cm。QUALITY LEATHER SHEATH。With a beautiful protective sheath. We packaged this beautiful and robust garden dig knife with a beautiful protective REAL leather sheath. 。RELIABLE MATERIAL。The garden knife is not easy to rust and break, it's made of high quality stainless steel.The quality leather sheath protect you not to hurt yourself when you carrier it and makes the knife more durable to serve you for long time。FEATURES: 。Digging: Concave blade; 。Slicing: beveled sharp edge; 。Cutting: serrated opposite edge; 。Inch markers engraved on the blade; ensure you can plant at precisely the correct depth, measure rope and more. 。MULTI-USE: 。It is perfect for tasks such as weeding, transferring bulbs, digging the perfect hole, and cutting branches. These knives aren’t only for gardeners! It is also a great knife for hunting, camping. 。GREAT GIFT: 。 Included REAL tough leather sheath with a snap-loop for securing to your belt. This a nice gift item for gardeners, camp and outdoor life lovers. 。 。 。 。

G GOOD GAIN Garden Soil Dig Tools,Garden Dig Knife,Weeding /& Digging Knife,Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle.Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter.Garden Dig Tools. Beech
G GOOD GAIN Garden Soil Dig Tools,Garden Dig Knife,Weeding /& Digging Knife,Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle.Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter.Garden Dig Tools. Beech
G GOOD GAIN Garden Soil Dig Tools,Garden Dig Knife,Weeding /& Digging Knife,Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle.Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter.Garden Dig Tools. Beech
G GOOD GAIN Garden Soil Dig Tools,Garden Dig Knife,Weeding /& Digging Knife,Stainless Steel Premium Digger Tool with Beech Wood Handle.Tempered Steel Blade Garden Weed Cutter.Garden Dig Tools. Beech