NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Finish Unpolished 2 Thickness 4 Diameter Mill 4140 Alloy Steel Disc

4140 Alloy Steel Disc, Unpolished (Mill) Finish, 4' Diameter, 2' Thickness: Industrial & Scientific. 4140 Alloy Steel Disc, Unpolished (Mill) Finish, 4" Diameter, 2" Thickness: Industrial & Scientific. The 440 alloy steel disc has an unpolished (mill) surface, meets American Society for Testing and Materials International ASTM A9 specifications, and has a standard tolerance. The 440 alloy steel grade contains chromium and molybdenum for high strength and has good machinability. This material can be heat treated for higher hardness.。Steel is an iron alloy with carbon and other elements that modify the steel to achieve specific properties. In general, steels with higher carbon content have greater strength, hardness, and wear resistance, while those with lower carbon content have more formability, weldability, and toughness. Carbon steels, which include most AISI-SAE grades in the 000 range, are classified by their level of carbon content as low (below 0.%), medium (0.% to 0.6%) and high (0.6% and above). Alloy steels, which include AISI-SAE grades in the 00 and 4000 ranges and above, incorporate elements such as chromium, molybdenum, and nickel to modify properties like machinability and corrosion resistance. Tool steels, which include most grades with a letter and number grade designation, have high carbide content for wear resistance, high hardness, and the ability to hold a cutting edge. Some tool steels are designed to resist deformation when used in elevated temperatures.。Tensile strength, used to indicate a material’s overall strength, is the peak stress it can withstand before it breaks. Wear resistance indicates the ability to prevent surface damage caused by contact with other surfaces. Toughness describes the material's ability to absorb energy before breaking, while hardness (commonly measured as indentation hardness) describes its resistance to permanent surface deformation. Formability indicates how easily the material can be permanently shaped. Machinability describes how easily it can be cut, shaped, finished, or otherwise machined, while weldability characterizes the ability to be welded.。 。 。 。

Finish Unpolished 2 Thickness 4 Diameter Mill 4140 Alloy Steel Disc