NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Pack of 8 CCS Premium Skateboard/Longboard Blue Steel Bearings ABEC 7

: CCS Premium Skateboard/Longboard Blue Steel Bearings ABEC 7 (Pack of 8) ABEC 7 Bearings + Bones Cleaning Unit : Sports & Outdoors. : CCS Premium Skateboard/Longboard Blue Steel Bearings ABEC 7 (Pack of 8) ABEC 7 Bearings + Bones Cleaning Unit : Sports & Outdoors. From the same CCS brand you've been trusting since 1985. 。 Includes: Pack of CCS ABEC 7 Bearings and a Bones Bearing Cleaning Unit (Unit doesn't include solvent or extra bearings). 。 Our Bearings Have Removable Blue Shields For Easy Maintenance 。 Abec 7 Rating, Chrome Steel Ball Bearings 。 CCS Skate Tested & Approved / Pre-lubricated Durable Skateboard Bearings 。 Since our start back in 1985, millions of people have relied on us to get them the most exclusive goods and hard-to-find items. Our branded products, including jeans, chinos, shirts, and skateboards are all premium quality but a lot less expensive than other premium brands. Unleash the full potential of the magnificent Blue Steel. Every Blue Steel set of bearings come with 8 pre-lubricated skate tested Abec 7 rated bearings. And inside every bearing you'll find fast spinning chrome, steel Ball Bearings protected by the removable Blue Steel Shields, making maintenance of your bearings a snap. Tryout a pair today. You won't find a smoother, more dependable set of bearings at this price. 。 。 。

Pack of 8 CCS Premium Skateboard//Longboard Blue Steel Bearings ABEC 7