NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Everlast TR2 Fitness Tracker

: Everlast TR2 Fitness Tracker : Sports & Outdoors. : Everlast TR2 Fitness Tracker : Sports & Outdoors. Set your goals on the pedometer 。 Monitor your steps, distance, calories burned 。 Track your quality of rest with integrated sleep monitor 。 1 year of memory on health tracker; accompanying app stores more data 。 Rechargeable, wireless connectivity; free iOS and Android 4.3+ app 。 Set your goals and meet your challenges with the TR Fitness Tracker. This tracker is packed with functions including a pedometer, sleep monitor, and free iOS and Android 4.3+ app to analyze your health information. The name is synonymous with boxing, although the company started out as a swimwear manufacturer in the Bronx in 1910. As of 007, the brand is now present in over 101 countries and has 88 licenses worldwide. is a global leader in the design, manufacturing, licensing and marketing of authentic boxing-, mixed martial arts-, and fitness-related sporting goods equipment, apparel, footwear, and accessories. From heavyweight champion Jack Dempsey to UFC heavyweight champion Randy Couture, is a trusted part of the lives of countless athletes and fitness enthusiasts who train and compete as part of an active, healthy lifestyle. Set your goals on the pedometer. Monitor your steps, distance, calories burned. Track your quality of rest with integrated sleep monitor. 1 year of memory on health tracker; accompanying app stores more data. Rechargeable, wireless connectivity; free iOS and Android 4.3+ app. Soft rubber wristband for comfort. Your choice of color. Includes battery. 。 。 。

Everlast TR2 Fitness Tracker
Everlast TR2 Fitness Tracker
Everlast TR2 Fitness Tracker
Everlast TR2 Fitness Tracker
Everlast TR2 Fitness Tracker
Everlast TR2 Fitness Tracker