NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Dexas Mini Silicone Oven Mitt with Raised Nibs Black

Dexas Mini Silicone Oven Mitt with Raised Nibs, Black: Oven Mitts: Kitchen & Dining. Shop Dexas at the Kitchen & Table Linens store. Free Shipping on eligible items. Everyday low prices, save up to 50%.. The "Mini" oven mitt measures 3.5 by 4 inches 。 Heat protection: silicone mitts are heat resistant to 500 degrees F 。 Raised nibs offer additional heat protection and grip 。 Can be used right or left handed 。 Simple and easy care/cleaning: Dishwasher safe 。 Item sold as a single Mitt. Safe for use near burners and indirect heat 。 Silicone oven mitts offer great heat protection, but can be cumbersome for the user in a full oven mitt size. has an ideal alternative with small Silicone oven mitts that offer superior grip and heat protection in a smaller size that is easier to wear and manuever. offers these small mitts in three size options, each designed to cover part or all of the user's hand. The "Mini" Oven mitt measures 3.5 by 4" and covers most of the user's hand to the knuckles. The "Pinchmitt' is a bit smaller at 2.75 by 3.13" and is perfect for protecting all fingers/thumb. The "Micromitt" is the smallest of the small mitt options, at just 2.3 by 2.38." The Micromitt is perfect for users that want just thier fingertips covered when lifting hot pots and pans. Each Mini, Pinch, and Micro Mitt over high-heat resistance and raised nibs are specially designed to protect hands while handling hot items. With up to 500 degrees F of heat protection, mitts are perfect for use with ovens, cookie sheets, pot lid handles, stove tops and counters. All mitts can be used right or left handed, and the Micromitt size comes in a set of two (mini and pinch mitts are single). Safe for use near stovetops and indirect heat. Dishwasher safe! 。 。 。

Dexas Mini Silicone Oven Mitt with Raised Nibs Black
Dexas Mini Silicone Oven Mitt with Raised Nibs Black
Dexas Mini Silicone Oven Mitt with Raised Nibs Black
Dexas Mini Silicone Oven Mitt with Raised Nibs Black
Dexas Mini Silicone Oven Mitt with Raised Nibs Black