NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Lined Paper To-do Lists Bulk Mini Spiral Notepads for Journaling 3 x 5 Inches Spiral Notepad Note Taking 24-Pack Top Spiral Notebooks 4 Cute Dessert Designs

Spiral Notepad – 24-Pack Top Spiral Notebooks, Bulk Mini Spiral Notepads for Journaling, Note Taking, To-do Lists, Lined Paper, 4 Cute Dessert Designs, 3 x 5 Inches: Office Products. Buy Spiral Notepad - 24-Pack Top Spiral Notebooks, Bulk Mini Spiral Notepads for Journaling, Note Taking, To-do Lists, Lined Paper, 4 Cute Dessert Designs, 3 x 5 Inches: Everything Else - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. SPIRAL NOTEPAD: This set comes with 24 notepads in 4 adorable dessert designs that include cupcakes, ice cream, donuts and cookies. 6 of each. 。 LINED PAGES: Features lined inner pages spiral bounded to thick cardstock covers. 。 KIDS LOVE THEM: Kids love adorable notebooks to play pretend, keep lists and take notes. 。 BULK SUPPLY: Make sure to have them handy when occasions arise through the year. These pads can be given out as party favors on birthday parties, school activities, and much more! 。 DIMENSIONS: Each notebook measures 3 x 5 inches. 。 Are you a pastry chef who wants to take notes on making the best cupcakes or maybe you have kids who want to play baker. These notebooks are perfect for anyone who enjoys treats like the cupcakes, ice cream, donuts and cookies depicted on them. There are 6 each of 4 designs in the 24 pack. The covers are made from solid 250g card stock. There are inner pages made of 70g offset paper. Each of these notebooks measures x 5 inches so you can fit it in your pocket! 。 。 。

Lined Paper To-do Lists Bulk Mini Spiral Notepads for Journaling 3 x 5 Inches Spiral Notepad Note Taking 24-Pack Top Spiral Notebooks 4 Cute Dessert Designs
Lined Paper To-do Lists Bulk Mini Spiral Notepads for Journaling 3 x 5 Inches Spiral Notepad Note Taking 24-Pack Top Spiral Notebooks 4 Cute Dessert Designs
Lined Paper To-do Lists Bulk Mini Spiral Notepads for Journaling 3 x 5 Inches Spiral Notepad Note Taking 24-Pack Top Spiral Notebooks 4 Cute Dessert Designs
Lined Paper To-do Lists Bulk Mini Spiral Notepads for Journaling 3 x 5 Inches Spiral Notepad Note Taking 24-Pack Top Spiral Notebooks 4 Cute Dessert Designs