NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Printing Paper TM Ultra Smooth Finish Sourced From Top Brands. Digital White Coated Replacement For Xerox Discontinued Items Gloss 8.5 x 11-80lb Cover - 3R11458 Limited Papers

: Limited Papers (TM) White Coated, Gloss, Digital, Printing Paper, Ultra Smooth Finish, Replacement For Xerox Discontinued Items, Sourced From Top Brands. (8.5 x 11-80lb Cover - 3R11458) : Office Products. Color: White. 。 Finish: gloss. 。 Printing paper. 。 Variety of sizes. 。 Variety of weights. 。 Size:8.5 x 11 - 80lb Cover - 3R11458 。 White Coated, Gloss, Digital, Printing Paper, Ultra Smooth Finish.。Yes!!! we found the solution, for the discontinued Xerox coated glossy elite paper. 。Since xerox has discontinued their famous full line of coated gloss papers, has made the right research and found, the right replacements for every paper, sourced from top brands on the market.。here is a full list of the xerox papers we found a replacement 。3R11450 80 Pound Text 8.5 x 11 Inch. 。3R11456 100 Pound Text 12 x 18 Inch. 。3R11458 80 Pound Cover 8.5 x 11 Inch 。3R11459 80 Pound Cover 11 x 17 Inch 。3R11460 80 Pound Cover 12 x 18 Inch 。3R11462 100 Pound Cover 8.5 x 11 Inch 。3R11463 100 Pound Cover 11 x 17 Inch 。Just try it out, and find it out. !!。Coated gloss digital paper for production color printers. the best image quality and performance available。Ultra smooth glossy surface and intense bright white cover stock will make every presentation look professional .。Great for catalogs, direct mail, brochures, market collateral and much more...。A variety of sizes and weights 8.5x11 (8.5 by 11 - letter size) 11x17 (11 by 17 ledger size) 12x18 inch 80lb / 100lb - cover / text。 。 。 。

Printing Paper TM Ultra Smooth Finish Sourced From Top Brands. Digital White Coated Replacement For Xerox Discontinued Items Gloss 8.5 x 11-80lb Cover - 3R11458 Limited Papers
Printing Paper TM Ultra Smooth Finish Sourced From Top Brands. Digital White Coated Replacement For Xerox Discontinued Items Gloss 8.5 x 11-80lb Cover - 3R11458 Limited Papers
Printing Paper TM Ultra Smooth Finish Sourced From Top Brands. Digital White Coated Replacement For Xerox Discontinued Items Gloss 8.5 x 11-80lb Cover - 3R11458 Limited Papers