NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

4.5 W x 3.5 H Dimensions Counted Cross Stitch Sleigh Christmas Ornament Kit

Dimensions Counted Cross Stitch Sleigh Christmas Ornament Kit, 4.5'' W x 3.5'' H: Arts, Crafts & Sewing. Shop Dimensions at the Arts, Crafts & Sewing store. Free Shipping on eligible items. Save on everyday low prices.. Cross stitch Sleigh ornament kit contains presorted cotton cross stitch thread, 14 count plastic canvas, stitching needle, and easy to follow instructions. 。 Once completed the Sleigh counted cross stitch ornament kit measures 3.25'' W x 4.25'' H. 。 Decorate your Christmas tree with this colorful DIY ornament, featuring Santa's sleigh full of presents! 。 This festive cross stitch kit includes everything you need to make an adorable Santa's Sleigh Christmas ornament! 。 When you've finished stitching your Santa's Sleigh Christmas craft, hang it on your tree or gift it to a friend! 。 Decorate your Christmas tree with this whimsical Counted Cross Stitch Santa's Sleigh Christmas Tree Ornament Kit! This festive cross stitch ornament makes a great gift tag or window decoration, and features a colorful sleigh full of presents from Santa! When you've finished stitching your Christmas craft, hang it on your tree or gift it to a friend! Cross stitch ornament kit includes presorted cotton thread, 14 count plastic canvas, stitching needle, and easy to follow instructions. Completed Christmas tree ornament measures 3.'' x 4.''. 。 。 。

4.5 W x 3.5 H Dimensions Counted Cross Stitch Sleigh Christmas Ornament Kit