NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25-70 Multiple Colors 32-70, PURPLE

GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25'-70' Multiple Colors (32'-70', PURPLE) - -. GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25"-70" Multiple Colors (32"-70", PURPLE) - -. Design of multi handles.The with handles enables nurses to adjust the postures of patients from multiple angles so as to achieve comfortable and safe wearing. 。 Humanized stoppers and adjustable buckle give convenience for use and dismantling 。 Adjustable buckle with antiskid ring: wear the waistband, adjust the buckle according to patients’ waist, and then clock the antiskid ring at buckle to prevent slipping 。 Multifunctional use.Assist patients disabled in action in sitting in bed, getting out of bed, moving to toilet, climbing stairs, learning to walk, walking, riding horse and riding bike (available for single or double operation); can be used as restraint strap in sickbed, seat and wheelchair to prevent patients from leaning forward or tumbling; also suitable for supporting sitting posture adjustment. 。 using tips. Do not use it in the following case: the insert buckle is broken or can not be plugged as usual; the handles are slack or fractured. Please check it again before each use, if you discover any difference, stop using immediately! 。 Design of multi handles.The with handles enables nurses to adjust the postures of patients from multiple angles so as to achieve comfortable and safe wearing. Humanized stoppers and adjustable buckle give convenience for use and dismantling. Adjustable buckle with antiskid ring: wear the waistband, adjust the buckle according to patients’ waist, and then clock the antiskid ring at buckle to prevent slipping.Multifunctional use.Assist patients disabled in action in sitting in bed, getting out of bed, moving to toilet, climbing stairs, learning to walk, walking, riding horse and riding bike (available for single or double operation); can be used as restraint strap in sickbed, seat and wheelchair to prevent patients from leaning forward or tumbling; also suitable for supporting sitting posture adjustment.using tips. Do not use it in the following case: the insert buckle is broken or can not be plugged as usual; the handles are slack or fractured. Please check it again before each use, if you discover any difference, stop using immediately! 。 。 。

GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25-70 Multiple Colors 32-70, PURPLE
GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25-70 Multiple Colors 32-70, PURPLE
GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25-70 Multiple Colors 32-70, PURPLE
GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25-70 Multiple Colors 32-70, PURPLE
GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25-70 Multiple Colors 32-70, PURPLE
GUOER Walking Gait Belts With Handles Transfer Belt 25-70 Multiple Colors 32-70, PURPLE