NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools DRY Type 1.5 Diamond DRY Coring Bit

DRY Type 1.5' Diamond DRY Coring Bit - Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools - -. DRY Type 1.5" Diamond DRY Coring Bit - Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools - -. 1.5" Dry Type Coring Bit 。 5/8" 11 UNC Spindle Threads 。 11" Overall Length 。 10" Inside Length 。 BLUEROCK Tools Brand 。 NEW - DRY TYPE 1.5" TOOLS DIAMOND CORING BIT FOR CORE DRILL Our brand core drills have a 1 1/" spindle. We have a separate listing for a 1 1/” to 5/8” adapter necessary for use on our core drills. Note to buyers: Concrete coring bits are considered a consumable part. Bit life varies based on many factors including; material type, material density, depth of cut, hole diameter, drilling speed, wet/dry drilling and operator experience. As such, it is extremely difficult for Tools to assess individual projects and speak to how long a bit will last before it needs to be replaced. We consider these to be mid-grade in their performance but sold at a low-grade price point. Our customers tend to consider these bits to be a better value compared to high-grade bits that are a lot more expensive. We often hear that even though high-grade bits may last twice as long, they cost four times the price and they are happy buying our bits and getting the same amount of feet cut for half the price. Wet type concrete coring bits are NOT designed to cut all types of rock. They are primarily designed to cut concrete. Certain types of rock can be cut, but it will limit the bit life. The decision to use these bits on materials that they are not primarily designed for will be done at the risk of the user and not covered under our standard business policy. 。 。 。

Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools DRY Type 1.5 Diamond DRY Coring Bit
Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools DRY Type 1.5 Diamond DRY Coring Bit
Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools DRY Type 1.5 Diamond DRY Coring Bit
Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools DRY Type 1.5 Diamond DRY Coring Bit