NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Medium West Chester IRONCAT IRONTEX 7050 Flame Resistant Cotton Welding Jacket

West Chester IRONCAT IRONTEX 7050 Flame Resistant Cotton Welding Jacket, Medium: Earplugs: Industrial & Scientific. West Chester IRONCAT IRONTEX 7050 Flame Resistant Cotton Welding Jacket, Medium: Earplugs: Industrial & Scientific. Sateen Fabric: The IRONCAT 7050 FR Sateen cotton jacket features 9 oz. sateen fabric with black anodized snaps on the front for secure fastening 。 Functionality: welder's jacket includes inside hip pocket and scribe/soapstone pocket on the left sleeve. ASTM D6413 FR lasts the entire life of garment, up to 100 home washings, 50 commercial washings 。 Jacket Design: green with black anodized snaps with leather reinforcement, pop-up welders collar, waist length jacket 。 Applications: IRONCAT 7050 Jacket fits many applications in steel mills, shipyards, manufacturing, automotive, gas welding, torch work, and more 。 Fire Retardant Fabric: fire retardant jacket keeps welders safe on the job, safety welding gear retains certification for whole life of product with proper use and maintenance 。 The IRONCAT 7050 fire retardant sateen cotton jacket keeps the welder safe. The jacket includes a pop-up welders collar and uses black anodized snaps with leather reinforcement for secure fastening and easy use. An inside hip pocket and a scribe/soapstone pocket ensure optimized versatility while wearing the jacket in welding applications. Steel mills, shipyards, manufacturing, automotive, gas welding and torch work are all good applications for the jacket. 。 。 。

Medium West Chester IRONCAT IRONTEX 7050 Flame Resistant Cotton Welding Jacket
Medium West Chester IRONCAT IRONTEX 7050 Flame Resistant Cotton Welding Jacket
Medium West Chester IRONCAT IRONTEX 7050 Flame Resistant Cotton Welding Jacket