NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Gravel Cleaning Long Nozzle and Tank Clip for Water Changing and Sand Cleaner N|A Cayway 5 Pack Aquarium Fish Tank Clean Tools Algae Scrapers Set Aquarium Gravel Cleaner with Flow Controller

: N|A Cayway 5 Pack Aquarium Fish Tank Clean Tools Algae Scrapers Set Aquarium Gravel Cleaner with Flow Controller, Long Nozzle and Tank Clip for Water Changing and Sand Cleaner, Gravel Cleaning : Pet Supplies. 6 in 1 Cleaing tools: Aquarium cleaning tools including an aquarium net, a fish net, an algae scraper, a window sponge, a plant fork and a gravel rake. 。 High-quality materials: made of high-quality materials, its soft PVC hose can transfer liquid faster, which can ensure long-term use and will not harm your fish or plants. In addition, with the design of the micro filter, when cleaning the gravel bed or regular water changes, water and debris will flow quickly, while gravel, fish, and plants will effectively stay in the aquarium. 。 Flow control faucet design: Our enhanced fish tank vacuum cleaner has a shut-off valve that can easily and quickly clean the aquarium. It is easy to use to ensure that water will not splash on the ground during cleaning, effectively keeping your house tidy Ideal for water changes and gravel cleaning. 。 Easy to Install & Use: Just connect all the accessories together one by one, It is ideal for water changing and gravel cleaning, giving your fish a nice living environment. A cleaning cloth can help clean the outside of the fish tank and keep it tidy. 。 Fish tank gravel cleaner: Integrated gravel/ fish strainer.With this tool, you can remove the dirt from the bottom of your aquarium. It is suitable for both large and small aquariums (100L ~300L). 。 Aquarium cleaning kit is a system with a hand controller that helps you clear out your tank efficiently and quickly by having the features you definitely need! This is suitable for maintaining both freshwater and saltwater tanks. 。 Aquarium water changer method of operation:。 Place the water changer in the fish tank.。 The other end of the water pipe is placed in the bucket.。 Open the water valve.。 Gently squeeze the air cavity by hand until it comes out automatically.。 Lower the water inlet to remove fish dung and feed residues from the sand.。 Package includes:。 1 x 6 in 1 Cleaing tools。 1 x Aquarium water changer。 2 x Water pipe clip。 1 x Cleaning cloth 。 。 。

Gravel Cleaning Long Nozzle and Tank Clip for Water Changing and Sand Cleaner N|A Cayway 5 Pack Aquarium Fish Tank Clean Tools Algae Scrapers Set Aquarium Gravel Cleaner with Flow Controller
Gravel Cleaning Long Nozzle and Tank Clip for Water Changing and Sand Cleaner N|A Cayway 5 Pack Aquarium Fish Tank Clean Tools Algae Scrapers Set Aquarium Gravel Cleaner with Flow Controller
Gravel Cleaning Long Nozzle and Tank Clip for Water Changing and Sand Cleaner N|A Cayway 5 Pack Aquarium Fish Tank Clean Tools Algae Scrapers Set Aquarium Gravel Cleaner with Flow Controller
Gravel Cleaning Long Nozzle and Tank Clip for Water Changing and Sand Cleaner N|A Cayway 5 Pack Aquarium Fish Tank Clean Tools Algae Scrapers Set Aquarium Gravel Cleaner with Flow Controller