NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Extra Shafts & More Jump Break Extensions Holds 4 Cues LUCASI Tournament Pro 4x8 Pool Cue Case

: LUCASI Tournament Pro 4x8 Pool Cue Case - Holds 4 Cues + Jump Break, Extensions, (Black Weave, 4x8) : Sports & Outdoors. : LUCASI Tournament Pro 4x8 Pool Cue Case - Holds 4 Cues + Jump Break, Extensions, (Black Weave, 4x8) : Sports & Outdoors. Extra room + special compartments for all your cues and accessories 。 Made of premium quality leatherette and Black, & Graphite weave style vinyl 。 Two zip up sleeves for Jump Handles 。 Features a carrying handle on the side as well as an adjustable shoulder strap 。 33.5" long 6" deep and 5" wide. Fits butts and shafts up to 30" long. Interior zip up mesh pocket measures 20"x 4.5". Interior pouch: 10"x4". Weight empty: 3lbs 7oz 。

Extra Shafts /& More Jump Break Extensions Holds 4 Cues LUCASI Tournament Pro 4x8 Pool Cue Case
Extra Shafts /& More Jump Break Extensions Holds 4 Cues LUCASI Tournament Pro 4x8 Pool Cue Case
Extra Shafts /& More Jump Break Extensions Holds 4 Cues LUCASI Tournament Pro 4x8 Pool Cue Case
Extra Shafts /& More Jump Break Extensions Holds 4 Cues LUCASI Tournament Pro 4x8 Pool Cue Case