NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

17/64 for Euro Mech Weld Fin Tab Stainless Steel Hammerhead Spearguns Speargun Shaft Heat Treated

: Hammerhead Spearguns Speargun Shaft, Welded Fin Tab, Stainless Steel, Heat Treated, 17/64' for Euro Mech (105 cm) : Ice Fishing Spearing Equipment : Sports & Outdoors. : Hammerhead Spearguns Speargun Shaft, Welded Fin Tab, Stainless Steel, Heat Treated, 17/64" for Euro Mech (105 cm) : Ice Fishing Spearing Equipment : Sports & Outdoors. 17-4 Stainless Steel will not rust or corrode 。 Heat Treated for additional stiffness 。 Ultra-Low Profile Flopper for incredible accuracy 。 Rear pins set as far back as possible for maximum band stretch 。 Made in USA! 。 SHAFT LENGTHS ARE THE TOTAL LENGTH OF THE SHAFT。 *be careful when ordering. Typical shaft sizes for a euro style gun are cm longer than the model number/barrel. I.E. - if you want to order a shaft for a 100cm gun you would typically order a 1 cm shaft. Please check prior to ordering. 。 MADE IN THE USA!!! At HammerHead Spearguns we are proud to say our spear shafts are made from the finest quality American sourced Stainless Steel and heat-treated to perfection right right here in the USA. 。 。 Manufactured from 1-4 PH Stainless Steel and heat-treated for perfection HammerHead Evolution shafts are Ultra-straight, ultra-hard shafts and have two heavy duty welded fins and Hawaiian style floppers or 6 mm threaded ends. 。 。 HammerHead Evolution Shafts are designed to fit into the HammerHead Evolution or any other European style mechanism, based upon manufacturer's recommendations. 。 。 。

17//64 for Euro Mech Weld Fin Tab Stainless Steel Hammerhead Spearguns Speargun Shaft Heat Treated
17//64 for Euro Mech Weld Fin Tab Stainless Steel Hammerhead Spearguns Speargun Shaft Heat Treated