NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Seaflo Brand New 1100GPH 12V 3A Electric Submersible Bilge Pump with 1.125 Outlet for Marine Fishing Boat Runabouts Cruisers Yachts Boat Shops Boaters

: Seaflo Brand New 1100GPH 12V 3A Electric Submersible Bilge Pump with 1.125' Outlet for Marine Fishing Boat Runabouts Cruisers Yachts Boat Shops Boaters : Sports & Outdoors. : Seaflo Brand New 1100GPH 12V 3A Electric Submersible Bilge Pump with 1.125" Outlet for Marine Fishing Boat Runabouts Cruisers Yachts Boat Shops Boaters : Sports & Outdoors. High output up to 1100 gallons/hour with low current draw 。 Stainless steel shafts; Water/moisture seals, corrosion and rust protected for years of durability 。 100% submergible; No burn-out on dry running; Ignition protection and anti-airlock protection 。 Universal mounting hole positions and compact size for quick installation 。 Perfect for fishing boats, runabouts, cruisers, yachts, etc. 。 Our bilge pumps provide flow ranges up to 00 GPH. They control and manage water intake within the bilge by transferring and removing excess water. Our patented steel shaft prevents leakage caused by misalignments and our rust-proof treatment fights corrosion and prevents water damage. With its high-capacity and high-efficiency, this is the ideal bilge pump for any boater, or boat shop. 。 Specifications: 。Voltage: 2V DC 。Flow Capacity: 00GPH 。Hose Outlet: /8" 。Current Draw: 3 Amps 。Type: Non-automatic。 。 。 。

Seaflo Brand New 1100GPH 12V 3A Electric Submersible Bilge Pump with 1.125 Outlet for Marine Fishing Boat Runabouts Cruisers Yachts Boat Shops Boaters
Seaflo Brand New 1100GPH 12V 3A Electric Submersible Bilge Pump with 1.125 Outlet for Marine Fishing Boat Runabouts Cruisers Yachts Boat Shops Boaters
Seaflo Brand New 1100GPH 12V 3A Electric Submersible Bilge Pump with 1.125 Outlet for Marine Fishing Boat Runabouts Cruisers Yachts Boat Shops Boaters