NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

The Ultimate Hands Free Soccer Trainer QuickPlay Replay Soccer Training Ball Adjustable Bungee Elastic Training Ball with Base Weight

: QuickPlay Replay Soccer Training Ball | Adjustable Bungee Elastic Training Ball with Base Weight - The Ultimate Hands Free Soccer Trainer (Adult Size 5 Ball) : Sports & Outdoors. : QuickPlay Replay Soccer Training Ball | Adjustable Bungee Elastic Training Ball with Base Weight - The Ultimate Hands Free Soccer Trainer (Adult Size 5 Ball) : Sports & Outdoors. BALL RETURN SYSTEM – returns the soccer ball to the Replay Ball base after each kick. This allows players to increase the amount of contact time with the ball so they can intensively work on their soccer skills. The Replay Ball is ideal for both solo and team soccer training, with a quality SIZE 4 (Youth) or SIZE 5 (Adult) SOCCER BALL 。 ADJUSTABLE CORD LENGTH – Easily adjust the cord length from 1ft to 36ft to fit your drill and your practice area by wrapping the cord around the Replay Ball base to reduce the cord length or neatly store cord away. 。 TRAIN ON ALL SURFACES - The weighted 6.6lbs (3kg) rubber base is stable and safe to place on indoor and outdoor surfaces. 。 DURABLE – Designed for home and club players the Replay Ball is strong enough to be used by both adults and youth teams. It features an anti-snap cord and a spinner to stop the cord twisting during play. 。 QUALITY - From a company that prides itself on customer service. Designed in the UK by soccer players, for soccer players and used by professional soccer clubs, schools and colleges around the world. 。 INCREASED CONTACT TIME WITH THE SOCCER BALL – The Replay Ball Trainer return system allows players to increase the contact time they have with the ball, so they can get the most out of each training session.。 SOLO & TEAM TRAINING – The Replay Ball returns to the base after each kick allowing players to work on passing skills together or to train solo.。 ADJUSTABLE CORD LENGTH – Easily adjust the cord length out to 20 yards to fit your soccer drill and your practice area.。 NEAT STORAGE – Simply wrap the cord around the base to reduce the length of the cord or to store away neatly.。 TRAIN ON ALL SURFACES – The weighted 6.6lbs (3kg) rubber base is safe to place on indoor and outdoor surfaces.。 QUICKPLAY QUALITY - The Replay Ball is strong enough to be used by adults and youth teams. It features an anti-snap cord and a spinner to stop the cord twisting during play.。 。 。 。

The Ultimate Hands Free Soccer Trainer QuickPlay Replay Soccer Training Ball Adjustable Bungee Elastic Training Ball with Base Weight
The Ultimate Hands Free Soccer Trainer QuickPlay Replay Soccer Training Ball Adjustable Bungee Elastic Training Ball with Base Weight
The Ultimate Hands Free Soccer Trainer QuickPlay Replay Soccer Training Ball Adjustable Bungee Elastic Training Ball with Base Weight
The Ultimate Hands Free Soccer Trainer QuickPlay Replay Soccer Training Ball Adjustable Bungee Elastic Training Ball with Base Weight