NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

All-Star Vela Professional Fastpitch 13 Chest Protector

: All-Star Vela Professional Fastpitch 13' Chest Protector : Catchers Baseball Chest Protectors : Sports & Outdoors. : All-Star Vela Professional Fastpitch 13" Chest Protector : Catchers Baseball Chest Protectors : Sports & Outdoors. narrow shoulders for high mobility and is designed exclusively for competitive girls and women 。 With a protective and conforming fit, internal PE plates in the throat, collar bone, and sternum keep you safe. 。 The wedged abs help you keep blocked balls close and in control. 。 This chest protectors is also machine washable- clay, dirt, and sweat wash right out. 。 Shoulder caps sold separately 。 's VELA Professional Fastpitch Chest Protector features narrow shoulders for high mobility and is designed exclusively for competitive girls and women. With a protective and conforming fit, internal PE plates in the throat, collar bone, and sternum keep you safe. The wedged abs help you keep blocked balls close and in control. This chest protectors is also machine washable- clay, dirt, and sweat wash right out. Shoulder caps sold separately Cleaning: Machine wash- Cold water / mild detergent / air dry 。 。 。

All-Star Vela Professional Fastpitch 13 Chest Protector
All-Star Vela Professional Fastpitch 13 Chest Protector
All-Star Vela Professional Fastpitch 13 Chest Protector
All-Star Vela Professional Fastpitch 13 Chest Protector
All-Star Vela Professional Fastpitch 13 Chest Protector
All-Star Vela Professional Fastpitch 13 Chest Protector