NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose

: AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose (15) : Sports & Outdoors. : AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose (15) : Sports & Outdoors. Color: Brown 。 Deep Padded Leather Seat 。 Stirrup Leathers 。 Stirrup Irons 。 Padded Soft Knee Rolls 。 ***** Girth Cinch, Bridle, Horse Bit, and Saddle Pad NOT INCLUDED ***** 。 。 This traditional style all purpose saddle allows the rider to experience many different English disciplines without spending a fortune. s rider develop a secure and balanced seat with soft knee rolls, padded flaps, and a medium-deep soft padded seat. This saddle is perfect for riders to work on equitation, and with the padded panels it is also comfortable for the horse. The high cantle and longer flaps makes this suitable for flat work, but the saddle also offers a lower pommel and slightly forward flaps for riders wishing to jump. D-Rings on the right side are added to the saddle for show number attachment for when you are in the show ring. 。 。 Saddle Specifications: Color: Brown Deep Padded Leather Seat Padded Soft Knee Rolls Stirrup Leathers Stirrup Irons 。 。 Saddle Measurements: Gullet: 6" Medium Wide Seat: 15 - 18" Flap: 15" Stirrup Leather Length: 57'', with 12 holes 1'' apart Stirrup Iron Width: 4.5''' 。 。 。

AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose
AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose
AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose
AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose
AceRugs New 15 16 17 18 Premium Brown Leather Show Jumping Eventing English Riding Horse Saddle TACK Stirrups Leathers All Purpose