NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Live Plants Coleus Tapestry Spectacular colors of Pink and green

: Live Plants Coleus, Tapestry, Spectacular colors of Pink and green : Garden & Outdoor. : Live Plants Coleus, Tapestry, Spectacular colors of Pink and green : Garden & Outdoor. Ships on Monday and Tuesdays, beginning March 19th and 20th Then every Monday and Tuesday until all sold These Are Live Plants Plants will be 4 to 6 inches and at blooming stage Spectacular color sure to impress! Coleus, Tapestry, bears flamboyant, sun-tolerant foliage on bushy, 2-foot (60 cm) plants. The large, teardrop-shaped, scallop-edged leaves are pink and green. Unusual and magnificent with spring through winter foliage color. Can be used as a Bedding Plant, a Container, in Edging, a Hanging Basket, a Houseplant, in Mixed Border. Lord Voldemort Coleus are tropical plants grown for their lush, showy foliage. They are typically used as annuals. Spectacular color sure to impress! Grow coleus in full to partial sun and fertile, moist, well-drained soil. Leaf color increases with light intensity. These coleus are perfect for containers and bedding and for mixing with perennials and grasses. Spikes of tiny lavender-blue flowers may appear at the stem tips and leaf axils during prolonged late-summer warm spells. Pinch stem tips to remove incipient flower spikes and encourage branching. Severely prune lanky stems to force bushier new growth 。 。 。

Live Plants Coleus Tapestry Spectacular colors of Pink and green