NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Inverter Car 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire RV Solar by WindyNation

4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire -- Car, Inverter, RV, Solar by WindyNation: Home Improvement. Buy 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire -- Car, Inverter, RV, Solar by WindyNation: Power Inverters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 4 AWG (4 gauge) cable. Please refer to the photo gallery for a technical specification chart (amperage, voltage, stranding, insulation and copper thickness, etc.) 。 High grade EPDM insulation jacket: Resistant to tears, cuts, abrasion, water moisture, and oil based solvents 。 High stranding cable count combined with EPDM insulation results in a very flexible cable 。 Rated up to 600 volts, -50°C to +105°C (-58°F to +221°F). Pure copper cable. Copper cable is fully annealed per ASTM standards 。 Made in the USA. Complies with SAE J1127. IEC and RoHS compliant 。 's Power-Flex Welding cable is a highly flexible industrial grade electrical cable. 's welding cable is excellent for welding applications, battery cable applications, battery bank wiring (wind and solar), RV & car wiring applications, inverter wiring, and any other application where a highly flexible pure copper conductor is required. 。 。 。

Inverter Car 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire RV Solar by WindyNation
Inverter Car 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire RV Solar by WindyNation
Inverter Car 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire RV Solar by WindyNation
Inverter Car 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire RV Solar by WindyNation
Inverter Car 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire RV Solar by WindyNation
Inverter Car 4 Gauge 4 AWG 75 Feet Red Welding Battery Pure Copper Flexible Cable Wire RV Solar by WindyNation