CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM KINH DOANH

BUSINESS PRODUCTS

MÀNG LỌC SINH HỌC MRB – MITSUBISHI

HOLLOW FIBER MEMBRANE – MITSUBISHI

Xem chi tiết sản phẩm

DIAFLOC POLYME – MITSUBISHI

POLYME DIAFLOC – MITSUBISHI

Xem chi tiết sản phẩm

NHỰA TRAO ĐỔI ION DIAION – MITSUBISHI

DIAION ION EXCHANGE RESIN – MITSUBISHI

Xem chi tiết sản phẩm

BỒN CHỨA NƯỚC LẮP GHÉP HISHITANK MITSUBISHI

GRP WATER TANK – HISHITANK MITSUBISHI

Xem chi tiết sản phẩm

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ TOSHIBA

FLOW METER ELECTROMAGNETIC TOSHIBA

Xem chi tiết sản phẩm

Tham gia bình luận: