BỆNH VIỆN XUYÊN Á

24-02-2016
Thông tin dự án

Vị trí : Củ Chi, Tp. HCM
Chủ đầu tư : Bệnh Viện Xuyên Á
Loại nước thải  : Nước thải y tế
Mục đích thiết kế : Đạt chuẩn xả thải
Ngày hoạt động : Tháng 10/2013
Công suất : 520 m3/ ngày
Thi công  : Greentech
Thiết kế : Greentech
Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B


Bệnh Viện Xuyên Á

QL 22, Ấp Chợ, Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp. HCM


Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh Viện Xuyên Á

 

 

 

 

Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải


 

Dự án khác