PHÒNG KHÁM COLOMBIA

25-02-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí

: 01 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Việt Nam

Loại nước thải 

: Nước thải y tế

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 7/2012

Công suất

: 10 m3/ ngày

Thi công 

: Greentech

Thiết kế

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 28:2010/BTNMT, Cột A


Phòng khám Colombia
01 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại phòng khám Colombia


 

 

Một số hình ảnh

 

Dự án khác