PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YÊN DŨNG

25-02-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí

: Đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Chủ đầu tư

: Phòng khám Đa khoa Yên Dũng

Loại nước thải 

: Nước thải y tế

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: 2012

Công suất

: 2 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Thi công 

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải 

: QCVN 28:2010/BTNMT,
Cột B

 Phòng khám đa khoa Yên Dũng
Đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

 

 

Dự án khác