BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ

25-02-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí

: 60-60A Phan Xích Long, P.1,Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Chủ đầu tư

: Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ

Loại nước thải 

: Nước thải y tế

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 1/2011

Công suất

: 275 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Thi công 

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải 

: QCVN 28:2010/BTNMT,
Cột B

 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ
60-60A Phan Xích Long, P.1,Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

 


Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ
 

 

Dự án khác