BỆNH VIỆN HỒNG ĐỨC

25-02-2016

Thông tin dự án

Vị trí

: 32/2 Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Chủ đầu tư

: Bệnh Viện Hồng Đức

Loại nước thải 

: Nước thải y tế

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 6/2015

Công suất

: 160 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Thi công 

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải 

: QCVN 28:2010/BTNMT,
Cột B

Bệnh Viện Hồng Đức
32/2 Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải

 


 

 

 

 

 

Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải


 

Dự án khác