RUBBER WASTE WATER TREATMENT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

4

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU TINH LỢI

Công suất: 1500 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Khu công nghiệp Nam Sách, Công ty Hải Dương

XEm thêm
hoa hiep hung

HỆ THỐNG XLNT CAO SU HÒA HIỆP HƯNG – CÔNG NGHỆ MÀNG MBR MITSUBISHI

Xem thêm
cao su lien anh

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU LIÊN ANH

xem thêm

Bình luận