WASTEWATER REUSE SYSTEM

HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI YOUNGONE NAM ĐỊNH

Công suất: 1500 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Youngone Nam Định

xem thêm

Tham gia bình luận: