XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU TINH LỢI

Công suất: 1500 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Khu công nghiệp Nam Sách, Công ty Hải Dương

XEm thêm

HỆ THỐNG XLNT CAO SU HÒA HIỆP HƯNG – CÔNG NGHỆ MÀNG MBR MITSUBISHI

Xem thêm

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU LIÊN ANH

xem thêm

Tham gia bình luận: